Till Salu – Centralt belägen mark i Kungsbacka


Centralt belägen mark i Kungsbacka med bygglov

Fastigheten ligger inom detaljplanerad mark som kan användas till industriändamål och kontorsändamål enligt detaljplanen. Tomtmarken är relativt plan i en liten slutning och lätt att ta sig till. Här kan man uppföra antingen ett kontorshus eller något inom industri.

  • Centralt belägen mark i Kungsbacka.
  • Byggrätt finns om ca 800 kvm BYA och ett gällande bygglov finns för fastigheten
  • Befintligt bygglov ger en BTA om 2445 kvm och LOA om 2317 kvm
  • Projektet är framtaget i samarbete med Liljewall arkitekter

Prisidé: 7 000 000 kr

Fastigheten säljs via en bolagsförsäljning

För mer information kontakta:

Kontakta Jonas Berglund

jonas.berglund@mikefastigheter.se

0767-708099