MIKE Kommersiella Fastigheter växer och anpassar kostymen med nyanställning


Med avstamp i det första halvårets goda resultat 2022, fler affärer och ökande omsättning satsar MIKE Kommersiella Fastigheter nu på fortsatt tillväxt under resten av året. Som ett led i detta har man bland annat anställt en dedikerad kontorskoordinator, som kommer frigöra tid för transaktionsrådgivare och lokalförmedlare att fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som kunderna kommer få ännu bättre service.

– Vi växer både organiskt och sett till omsättning, vilket är mycket glädjande. För att möta en ökande efterfrågan på våra tjänster är det nödvändigt att se över kapaciteten i organisationen, så att vi kan fortsätta leverera bästa service till våra kunder, säger Jonas Berglund, vd, MIKE Kommersiella Fastigheter.

Kajsa Rutgersson arbetar sedan våren 2022 som koordinator på MIKE Kommersiella Fastigheter. Med utbildning i företagsekonomi och projektledning samt erfarenhet från bland annat bankväsende och event kan Kajsa tillföra både ny kompetens och ökad kundnytta till verksamheten.

– Det är riktigt kul att vara en del av teamet på MIKE Kommersiella Fastigheter. Nu ser jag fram emot att få lära känna såväl befintliga som nya kunder inom både transaktion och lokalförmedling och bidra till att göra deras kundupplevelse bättre än någonsin, säger Kajsa Rutgersson.

Under maj månad gick projektet MIKE 2.0 i mål, i form av bland annat flytt till nya, gemensamma lokaler, ny varumärkesidentitet och ny webbsida. Allt med syftet att utveckla MIKE Kommersiella Fastigheters verksamhet ytterligare och bli ett naturligt förstahandsval för kunder som söker engagemang och expertis inom kommersiella fastigheter.

– Att Kajsa har börjat hos oss känns riktigt bra och det blir också en viktig pusselbit i projekt MIKE 2.0. Kajsas kompetens och erfarenhet svarar bra mot våra behov och att vi nu har en trygg och skicklig koordinator på plats innebär att teamet kan satsa fullt ut på att motsvara och överträffa våra kunders förväntningar på att ta deras fastighetsaffärer från bra till bättre, säger Jonas Berglund.