MIKE Kommersiella Fastigheter satsar på tillväxt och samlar erbjudandet under samma tak


Den 19 maj 2022 sjösätts en finkalibrerad version av MIKE Kommersiella Fastigheter. Efter verksamhetsanalys och genomgripande organisationsutvärdering, med fokus på hur bolaget bäst kan möta den ökande efterfrågan på kommersiella fastighetstjänster, är man nu redo att visa resultatet av projektet, som har haft arbetsnamnet MIKE 2.0.

– Genom arbetet med MIKE 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp om både verksamheten och erbjudandet och kommit en bra bit på vägen mot ett av målen – att transaktionsrådgivningen och lokalförmedlingen ska bli ett enda kretslopp, där den ena delen genererar kundnytta och affärer till den andra. På så sätt skapas synergieffekter för våra kunder, både på transaktions- och förmedlingssidan, säger Jonas Berglund, vd på MIKE Kommersiella Fastigheter.

Tidigare har MIKE Kommersiella Fastigheter och MIKE Kommersiella Lokaler inte delat kontor, men nu flyttar man gemensamt in i fräscha lokaler i Krokslätts fabriker, Mölndal.

– När vi alla på MIKE delar kontor kommer vi på ett naturligt sätt närmare varandra och det blir en naturlig korsbefruktning mellan verksamhetsdelarna. Även om lokalförmedlingsdelen och transaktionsrådgivningen är olika expertområden så kan vi erbjuda kunderna en mer samlad palett av tjänster, oavsett om de vill hyra, köpa, sälja eller söka, säger Mikael Andersson, ansvarig för lokalförmedlingen på MIKE Kommersiella Fastigheter.

MIKE Kommersiella Fastigheter kommer även fortsatt att erbjuda sina kunder kostnadsfri rådgivning inom fastighetstransaktioner och lokalförmedling.

– Det är självklart för oss att inte ta betalt för samtal och rådgivning, det ingår i vårt erbjudande och är en del av hur vi tar våra kunders fastighetsaffärer från bra till bättre, säger Jonas Berglund.

Invigningen av de nya lokalerna och MIKE 2.0 kommer gå av stapeln torsdagen 19 maj, med ett stort kundevent i de nya lokalerna. I samband med detta kommer även en ny webbsida och varumärkesidentitet att lanseras.

– Med vår nysatsning vill vi förmedla ökat kundvärde och professionalitet i allt vi gör. I arbetet med den nya sajten har till exempel stort fokus lagts på att skapa smarta funktioner som underlättar för våra kunder, till exempel olika register för sökuppdrag eller lokalförmedling. En integrerad koppling till mäklarsystemet Fasad kommer inte bara ge kunden en bättre upplevelse, det kommer också göra att vi får tid över att skapa ännu bättre fastighetsaffärer för våra kunder, säger Jonas Berglund.

Meet MIKE, din professionella, finkalibrerade partner inom kommersiella fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta pressansvarig:

Jonas Berglund
Vd MIKE Kommersiella Fastigheter
jonas.berglund@mikefastigheter.se
0767-708099

MIKE Kommersiella Fastigheter är din professionella, specialiserade partner inom kommersiella fastigheter. Våra olika tjänster kompletterar varandra för att ge dig bästa möjliga erbjudande, oavsett om du vill sälja fastighet, hyra lokal, hyra ut lokal eller om du söker efter fastighet. www.mikefastigheter.se