Fastighetstransaktion på en kvarts miljard SEK förmedlad på danska marknaden av MIKE Kommersiella Fastigheter


MIKE Kommersiella Fastigheter har i början av maj 2022 förmedlat en internationell fastighetsaffär off market, värd över 250 miljoner svenska kronor. Affären omfattar ett fastighetsbestånd om totalt sex fastigheter i Köpenhamn och köparen är Heimstaden Danmark.

– Vi ser gärna fler uppdrag på den danska marknaden. Det danska regelverket skiljer sig avsevärt från den svenska fastighetsmarknaden, men kunskap, erfarenhet och effektiva arbetsprocesser samt ett utmärkt samarbete med köparen, Heimstaden Danmark och deras Peter Kaalund, gjorde att transaktionen kunde genomföras smidigt och effektivt, säger Jonas Berglund, vd och transaktionsrådgivare, MIKE Kommersiella Fastigheter.

Affären genomfördes även ovanligt snabbt; såväl visningar, budgivning, DD-process som tillträde kunde äga rum inom loppet av fem månader.

– Det finns ett stort intresse från internationella fastighetsbolag att etablera sig eller fortsätta utveckla befintliga fastighetsbestånd på den danska marknaden. Det var spännande att ta sig an detta projekt i Köpenhamn och också mycket tillfredställande att resultatet blev så bra för alla parter, säger Fredrik Wistrand, transaktionsrådgivare på MIKE Kommersiella Fastigheter.

Säljaren instämmer i att transaktionen genomfördes mycket väl.

– MIKE Kommersiella Fastigheter har hanterat hela processen professionellt, effektivt och smidigt. Från inledande kontakt till tillträde har samarbetet präglats av tillgänglighet, lyhördhet och klok rådgivning. Vi tackar Fredrik Wistrand och Jonas Berglund för en fin insats, säger Benjamin Samuelsson, ansvarig säljare hos Bröderna Samuelsson Invest AB.

Efterfrågan på off market-tjänster växer, även utanför Sveriges gränser.

– Denna affär är ett bra kvitto på att MIKE Kommersiella Fastigheter, tack vare bland annat ett omfattande spekulantregister, kan hitta starka köpare och förmedla affärer effektivt och smidigt även internationellt.

MIKE Kommersiella Fastigheter tackar Bröderna Samuelsson Invest AB för förtroendet att företräda dem vid försäljningen av deras fastighetsportfölj i Köpenhamn och gratulerar samtidigt köparen Heimstaden Danmark till det utökade fastighetsbeståndet.

Fakta om transaktionen:

Omfattning: 6 fastigheter med 81 lägenheter och 6 lokaler i Köpenhamn

Säljare: Bröderna Samuelsson Invest AB

Köpare: Heimstaden Danmark

Transaktionsrådgivare: Fredrik Wistrand och Jonas Berglund, MIKE Kommersiella Fastigheter

Juridiskt ombud, säljare: Husen Advokater

Juridiskt ombud, köpare: Gorrissen Federspiel

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Berglund

Vd MIKE Kommersiella Fastigheter

jonas.berglund@mikefastigheter.se

0767-708099

MIKE Kommersiella Fastigheter är din professionella, specialiserade partner inom kommersiella fastigheter. Våra olika tjänster kompletterar varandra för att ge dig bästa möjliga erbjudande, oavsett om du vill sälja fastighet, hyra lokal, hyra ut lokal eller om du söker efter fastighet. www.mikefastigheter.se