EQT köper i Kärra


MIKE Kommersiella Fastigheter har haft förtroendet att agera transaktionsrådgivare vid en avyttring av tre industrifastigheter i Kärra, Göteborg.

Vi på MIKE vill önska både säljaren Plusfastigheter och köparen EQT Exceter via Svenska Verksamhetsfastigheter all lycka!

Försäljningarna sker genom bolagsöverlåtelse och avser tomträtten Kärra 77:4 och Kärra 80:4 på Tagenevägen samt fastigheten Kärra 93:3 på Orrekulla industriområde. Fastigheterna är fullt uthyrda.

Efterfrågan på industri- och logistikfastigheter i primära industriområden i Göteborg är oerhört hög och vi har många investerare som söker nya möjligheter.

Hör av dig till oss på MIKE för att boka ett rådgivningsmöte eller gå med i vårt spekulantregister på mikefastigheter.se för att få förhandsinformation om kommande fastigheter.