Kategori: Rekrytering

  • MIKE växer med ny medarbetare inom lokalförmedling

    I september 2021 lanserade MIKE Kommersiella Fastigheter ett nytt affärsområde inom lokalförmedling. Under första verksamhetsåret har efterfrågan på en ny typ av lokalförmedlingstjänst varit stor från såväl fastighetsägare som lokalsökande företag. Med detta som bakgrund utökas nu lokalförmedlingsteamet på MIKE med ytterligare en medarbetare. – Vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster och för att […]

  • MIKE Kommersiella Fastigheter växer och anpassar kostymen med nyanställning

    Med avstamp i det första halvårets goda resultat 2022, fler affärer och ökande omsättning satsar MIKE Kommersiella Fastigheter nu på fortsatt tillväxt under resten av året. Som ett led i detta har man bland annat anställt en dedikerad kontorskoordinator, som kommer frigöra tid för transaktionsrådgivare och lokalförmedlare att fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som kunderna kommer […]

  • MIKE växer med ny medarbetare

    MIKE Kommersiella Fastigheter växer med ytterligare en medarbetare inom lokalförmedling genom att David Aspnor ansluter till bolaget. ”Vi ser en stark efterfrågan på vår tjänst och David är ett mycket välkommet tillskott i verksamheten”, säger Mikael Andersson som är ansvarig för lokalförmedlingen inom MIKE. David kommer närmast från bankvärlden och har innan dess verkat som […]