Bostadsfastighet i Göteborg förmedlad av MIKE Kommersiella Fastigheter


MIKE Kommersiella Fastigheter har haft förtroendet att agera transaktionsrådgivare vid avyttring av en bostadsfastighet i Johanneberg/Krokslätt, Göteborg.

Fastigheten är i ett mycket gott skick och innehåller tre lägenheter i olika storlekar om total 331 kvm. Fastigheten är belägen i ett populärt område, där bebyggelsen är blandad med hyresfastigheter och friliggande villor.

Vi tackar säljaren för förtroendet att förmedla denna fastighet och vi önskar köparen lycka till med framtida förvaltning av fastigheten, säger Jonas Berglund, vd och transaktionsrådgivare, MIKE Kommersiella Fastigheter.  

Fakta om transaktionen:

  • Omfattning: Bostadsfastighet om 331 kvm bostäder, 38 kvm garage och tomtareal om 915 kvm.
  • Transaktionsrådgivare: Jonas Berglund och Michael Johansson, MIKE Kommersiella Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Berglund
VD / Transaktionsrådgivare
jonas.berglund@mikefastigheter.se / 076-770 80 99

Efterfrågan på bostadsfastigheter är fortsatt hög i Göteborgsområdet och vi har många investerare som söker nya möjligheter. Hör av dig till oss på MIKE för att diskutera en försäljning av er fastighet eller boka ett rådgivningsmöte.

MIKE Kommersiella Fastigheter är din professionella, specialiserade partner inom kommersiella fastigheter. Våra olika tjänster kompletterar varandra för att ge dig bästa möjliga erbjudande, oavsett om du vill sälja fastighet, hyra lokal, hyra ut lokal eller om du söker efter fastighet.